EGA Handicap Systeem aangepast

De Europese Golf Associatie heeft 4 jaar na invoering het EGA Handicap Systeem aangepast zonder ingrijpende wijzigingen in het systeem door te voeren. De aanpassingen heeft de NGF in de Nederlandse editie opgenomen. Wat houden de belangrijkste wijzigingen voor de clubgolfer in:

Verkrijgen van een EGA handicap:
Voor het verkrijgen van een handicap moet één van de drie in te leveren scores 36 of meer Stablefordpunten zijn (voorheen had u 3 scores van 36 of meer Stablefordpunten nodig)

Verkrijgen van een EGA handicap over 9 holes:
Voor het verkrijgen van een handicap over 9 holes (voor spelers die in het algemeen niet meer in staat zijn om meer dan 9 holes te spelen) moet een speler voor het verkrijgen van een handicap twee scores (van totaal 6) van 18 of meer Stablefordpunten inleveren.

Jeugd tot 14 jaar:
Jeugd tot 14 jaar hoeft geen NGF-regelexamen af te leggen voor het verkrijgen van een EGA Handicap. Deze spelers mogen wel als marker optreden. Voor het einde van het jaar waarin zij 14 jaar worden moeten zij met succes het NGF Regelexamen afleggen. Zij moeten 3 scores inleveren ter verkrijging van een handicap, waarvan één score van 36 of meer Stablefordpunten. Het wordt aanbevolen in het geval van zeer jeugdige spelers de jongens van de heren front tees en de meisjes van de dames front tees te laten spelen bij het behalen van een EGA Handicap. Zij krijgen het aantal slagen dat hoort bij de betreffende front tee. Dit onderwerp kunt u nalezen in Appendix V van het EGA Handicap Systeem.

Formule voor nieuwe handicap:
De formule voor de bepaling van een nieuw verkregen handicap is veranderd: 36- (het hoogste aantal Stablefordpunten – 36) x (113 : Slope Rating)

Voorbeeld: Een speler maakt drie Stablefordscores: 38, 25 en 44 punten.
De Slope Rating van de baan is 136.
Zijn EGA Exact Handicap wordt:
36 – (44-36) x (113 : 136) = 36 – 6,6 = 29.4

U zult hiervan niet veel merken, want de computer berekent aan de hand van deze formule uw handicap.

One of the great things about having your mobile device on the course is that you can play mobile slot games during the game in between your holes.

Verder brengen wij u nog het volgende onder de aandacht:

Spelers in het bezit van een EGA Exact Handicap
Aanpassing van uw handicap op grond van resultaten uit niet Qualifying wedstrijden. De Handicapcommissie heeft de mogelijkheid, op grond van de bepaling 24 algemene speelsterkte, (niet de verplichting) om uw handicap aan te passen op grond van kaarten uit niet Qualifying wedstrijden. U kunt hier onder meer denken aan resultaten uit rondes gespeeld in het buitenland of een strokeplaywedstrijd met ¾ handicapverrekening. Deze kaarten kunnen ook nuttig zijn bij de jaarlijkse revisie.

Deelname aan wedstrijd in buitenland
. Land hanteert EGA Handicap Systeem. Op grond van uw EGA Exact handicap zult u in de tabel van de betreffende club uw playing handicap kunnen aflezen. Land hanteert EGA Handicap Systeem nog niet, maar de baan kent wel een Slope Rating U moet een officieel handicapbewijs van de club kunnen overleggen. Op dit bewijs moet uw EGA Exact Handicap vermeld zijn, uw EGA Playing Handicap en de Slope Rating van de Standard Tees van uw Home Club. Uw Playing Handicap wordt als volgt berekend: EGA Exact Handicap x Slope Rating : 113.

Buitenlandse scores voor aanpassing van uw EGA Exact Handicap
De Handicapcommissie moet kaarten uit officiële Qualifying Wedstrijden uit het buitenland verwerken, mits u een kopie van de wedstrijdkalender van de betreffende club kunt overleggen, waarop de wedstrijd als Qualifying wedstrijd vermeld staat en een scorekaart met Course en Slope Rating van de betreffende tees. Andere buitenlandse scorekaarten kan (geen verplichting) de Handicapcommissie gebruiken voor aanpassing van uw Exact Handicap, indien zij daartoe aanleiding vindt.

U kunt voor meer informatie het EGA Handicap Systeem raadplegen dat in het clubhuis ter inzage ligt.

Mocht u vragen hebben over (de aanpassingen van) het EGA Handicap Systeem, dan moet u zich wenden tot Jan van Velsen.