INFORMATIE VOOR NIEUWE LEDEN

Golfclub Aelderholt is aangesloten bij de N.G.F. en heeft de B-status. De club speelt op de 9-holes golfbaan van Landal Greenparks te Aalden. Behalve de golfclub maakt ook de Nationale Golfschool Holland gebruik van de golfaccomodatie.

De drie onafhankelijke belanghebbenden:
Landal Greenparks, Nationale Golfschool Holland en Golfclub Aelderholt werken nauw samen met het doel:

Mensen plezierig laten golfen.

De Introductiecommissie wil nieuwe leden laten kennismaken met de club en golfsport door middel van:

o Het organiseren van introductiebijeenkomsten
o Het organiseren van Rabbitwedstrijden.

Voor introductiebijeenkomsten ontvangen nieuwe leden een uit-nodiging. Rabbitwedstrijden worden gepubliceerd in de wedstrijdkalender en op het prikbord in het halletje van het restaurant “de Gasterij”.

Aanmelden als lid, beëindiging van het lidmaatschap. Dit dient schriftelijk te gebeuren bij het secretariaat van Golfclub Aelderholt. Het lidmaatschap kan ieder moment ingaan. Opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 november te geschieden. Bij latere opzegging blijft zowel de contributie als de speelrechtbijdrage over het nieuwe seizoen verschuldigd.

Contributie.
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. U ontvangt een acceptgirokaart, na ontvangst van de contributie krijgt u uw ledenpas. Op vertoon van de ledenpas hebt u toegang tot de golfbaan.
Leden van de golfclub ontvangen tevens een sticker, die op een label aan de golftas moet worden bevestigd. Aspirantleden ontvangen geen sticker maar krijgen op vertoon van hun ledenpas korting op het speelrecht. (greenfee) Voor de huidige contributiebedragen verwijzen we u naar de informatiefolder.

De golfbaan.
Golfbaan Aelderholt is gelegen in het “Landal Greenpark” te Aalden. De golfbaan telt 9 holes (par 62) en ligt in een gedeeltelijk begroeid terrein, voorzien van speelse waterpartijen. De putting-green is altijd bereikbaar. De driving-range en de golfbaan zijn toegankelijk via een hek, voorzien van een speciale code, deze wordt dagelijks gewijzigd. De code van het hek ontvangt u na aanmelding bij de sportbalie, waar tevens de inschrijving voor starttijden plaatsvindt. Er kan worden gestart vanaf 8.00 uur, de laatste starttijd is 19.00 uur. Wanneer u tussen 8.00 en 10.00 uur wilt starten kunt u de avond ervoor bellen met Landal voor de code van het hek.

Rabbitwedstrijden.
Voor beginnende golfers met baanpermissie wordt één keer per maand een “‘Rabbitwedstrijd” georganiseerd. Tijdens de wedstrijd worden beginnende golfers begeleid door een ervaren golfer. Voor deze wedstrijden kunt u zich inschrijven in het wedstrijdboek bij de sportbalie.

Wedstrijden.
De Wedstrijdcommissie organiseert voor de leden wedstrijden zowel in het weekend als op elke woensdag. De woensdagwedstrijd is altijd een 9-holes wedstrijd, hiervoor hoeft u zich niet van tevoren in te schrijven. Als u voor de aangegeven starttijd aanwezig bent kunt u meedoen.
Uiteraard moet u baanpermissie hebben. In de zomermaanden starten de wedstrijden tussen 17.45 en 18.30 uur. In de wintermaanden tussen 12.30 en 13.15 uur. In de weekends worden met grote regelmaat 18-holes wedstrijden georganiseerd volgens de wedstrijdkalender die aan het begin van het seizoen wordt gepubliceerd.

Hiervoor moet u zich van tevoren inschrijven, bij de sportbalie ligt het wedstrijdboek met daarin de inschrijflijsten.
Tevens wordt hierin per wedstrijd aangegeven:

o wanneer en waar de wedstrijd is;
o wie de wedstrijdleider is;
o welke handicap u moet hebben om mee te mogen
doen;
o hoe laat er wordt gestart;
o qualifying of non-qualifying wedstrijd;
o hoe hoog het inschrijfgeld is.

Alle wedstrijden staan vermeld in de wedstrijdkalender.
STAPPENPLAN

Golfles
In het begin zult u een aantal golflessen moeten volgen. De frequentie van de lessen en de hoeveelheid tijd die u daarna aan het “huiswerk” op de drivingrange en andere oefenplaatsen besteedt, zijn de belangrijkste antwoorden op uw vraag “wanneer mag ik de baan op” Voor een beginnende golfer zijn er bij Golfclub Aelderholt twee mogelijkheden om de eerste stappen te zetten:

o u schrijft zich in voor een clinic met GVB
opleiding bij de Nationale Golfschool Holland;
o u neemt individueel bij de golfprofessional.

U kunt bij de sportbalie een leskaart kopen, op het moment dat u een les reserveert wordt deze afgetekend op uw kaart.

Regel- & Etiquettesessies
De Nationale Golfschool Holland geeft in overleg met de cursisten een cursus om de golf- en etiquetteregels in theorie en praktijk te verduidelijken. Ook de H&R-commissie kan u ondersteunen met de kennis van de regels en etiquette.

Baanpermissie
Zodra uw techniek een bepaald peil heeft bereikt, kunt u zich na overleg met de lesgevende professional melden bij de Handicap- & Regelcommissie voor een afspraak om baanpermissie te gaan doen. Zodra u baanpermissie heeft kunt u meedoen aan de Rabbitwedstrijden.

De twee regelexamens van de NGF
Het ene is het GVB-theorie deel en bestaat uit 20 eenvoudige vragen over etiquette en regels. Dit theoriegedeelte is een onderdeel van het Golfvaardigheidsbewijs. Als de kandidaat voor het theorie- gedeelte is geslaagd, dan blijft dit onderdeel één jaar geldig. Bij het theorieexamen is het mogelijk een formulier in te vullen waarop u aangeeft wanneer u GVB-praktijk wilt gaan doen.
Na het behalen van het GVB adviseren wij u om eerst ervaring op te doen en daarna door te gaan voor het NGF regelexamen. Dit regelexamen bestaat uit 20 vragen die uitsluitend over de golfregels gaan. Dit NGF regelexamen heeft u nodig om een EGA-handicap te verwerven en om als officiële marker te fungeren. In elke golfshop kunt u een boekje kopen waarin 250 examen vragen zijn verzameld.
Elke golfer is verplicht het regelboekje tijdens het golfen bij zich te hebben. Voor het theorie-examen kunt u zich aanmelden via een intekenlijst op het publicatiebord.
Deze worden een achttal keer per jaar gehouden.

Het golftechnische-examen

bestaat uit: Afslagen;
Approaches;
Bunkerslagen;
Putten.

Verkrijgen van het Golfvaardigheidsbewijs
Met het GVB kunt u niet alleen onbeperkt op de baan Aelderholt spelen, maar u kunt ook de uitdaging aangaan om het op een andere baan te proberen. U zult merken, het geeft een aparte dimensie en uitdaging aan het golfspel. Voor het spelen op een andere baan betaalt u een dagcontributie (greenfee.

Voor het behalen van het GVB dienen de volgende stappen te worden genomen;

1 Het afleggen van een golftechnische-examen
(golfprofessional);
2 Het afleggen van een theorie-examen;
3 Het afleggen van het GVB-praktijk-examen.

Het GVB-praktijk-examen kan worden afgelegd, nadat de kandidaat is geslaagd is voor het theorie-examen en heeft bewezen dat zijn golftechniek aan bepaalde eisen voldoet.

Eisen GVB praktijk :
Maximaal 22 slagen over drie par 4 holes.
Deze proef wordt afgelegd onder toezicht van een examinator en bestaat uit het spelen van maximaal vier par 4 holes in Strokeplay. De baan behoort in ‘Qualifyng Condition’ te zijn.

Reina van Dijk
Voorzitter Handicap & Regelcommissie